De vier belangrijkste functies van leidinggevende

Hoeveel leidinggevende heb jij al gehad? Tijdens een bijbaan, tijdens je werk, maar denk ook eens aan de verschillende leraren die jouw les hebben gegeven. Zij gaven allemaal leiding aan jouw werk, aan jouw ontwikkeling. Zeg zelf, bij de ene had je een beter gevoel dan bij de andere. Wat maakt iemand nu goed als leidinggevende? Wat maakt jou straks goed als leidinggevende?

Om daar een antwoord op te geven is inzicht het belangrijkste. Wat doen ze precies en welke vaardigheden moeten een leidinggevende bezitten.

Leidinggevenden geven leiding aan individuele medewerkers, groepen of organisaties. Ze maken mensen duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Vervolgens rapporteren ze het resultaat, stemmen ze met de andere leidinggevende af en sturen gezamenlijk bij om te zorgen dat het gezamenlijke doel behaald wordt. 

In grote lijnen kan je de activiteiten van een leidinggevende indelen in vier functies:

Plannen

Het bepalen van de juiste aanpak om de doelen te bereiken en het ontwikkelen van de juiste volgorde en werkwijze van de activiteiten om deze effectief te integreren.Voor veel leidinggevende op de winkelvloer zijn de doelen en de werkwijze om het doel te behalen al bepaald. Het is aan jou om zowel het doel als de werkwijze helder te hebben en deze te vertalen naar je medewerkers.

Organiseren

Bepalen welke taken moeten worden uitgevoerd, wie ze moet uitvoeren, hoe de taken moeten worden verdeeld, wie aan wie rapporteert en waar de besluiten in de organisatie worden genomen.

Leiden

Het sturen van de activiteiten van anderen door te motiveren, de juiste communicatiekanalen te gebruiken en het oplossen van conflicten.

Controleren

Het proces van het volgen van de activiteiten, vergelijken met de uitgangspunten en het corrigeren. Zowel terplekke als de activiteiten worden uitgevoerd als op de langere termijn het corrigeren van bepaalde werkmethodieken.

Deze functies volgen elkaar in theorie op om een gegeven doel te bereiken. In de praktijk is een leidinggevende echter met meerdere doelen tegelijk bezig. Dat betekent dus dat deze vier functies gelijktijdig en door elkaar uitgeoefend moeten worden. 

Er zijn verschillende vaardigheden voor nodig om deze functies te goed uit te kunnen voeren. De vaardigheden komen later aan bod, eerst is de vraag wie ben jij?