Welk gedrag hanteer jij?

Je hebt zojuist een indruk gekregen van de vier gedragsgroepen en voor jezelf bepaald welk gedragsgroep het beste bij jou past. We gaan nu iets dieper in op de 4 groepen en sluiten af met een test. Deze test geeft je meer inzicht in de gedragsgroep die het beste bij jou past.

Aanvallend

Een aanvallend persoon is over het algemeen initiatiefrijk en zakelijk. Hij of zij handelt vaak uit eigen belang en niet uit dat van de ander of de groep. Aanvallend ingestelde personen zijn vaak streng, koelbloedig en autoritair. Andere typeringen die vaak van toepassing zijn; zelfverzekerd, uitdagend, dominant. Zeer aanvallend ingestelde personen kunnen bazig overkomen of hebben de neiging te commanderen. Uitlokken van gedrag: Als iemand zich aanvallend opstelt, zeker als dit gedrag krachtig wordt ingezet, zal dat bij de ander defensief gedrag oproepen. Indien ongewenst, kan aanvallend gedrag het beste worden weerstaan met leidingnemend gedrag. Hierdoor wordt een aanvallende persoon gedwongen zich meer volgzaam op te stellen.

Defensief

Een defensief ingesteld persoon is over het algemeen reactief en zakelijk. Hij of zij kijkt eerder de kat uit de boom en zal niet snel het initiatief nemen. Daarnaast is een defensief persoon over het algemeen vrij zakelijk ingesteld en stelt zich daardoor, vaak in de ogen van de ander, minder vriendelijk op. Defensieve personen zijn vaak afstandelijk, behoudend en stug. Door hun defensieve houding kunnen ze zich wel eens verongelijkt voelen of klagerig overkomen. Uitlokken van gedrag: Als iemand zich defensief opstelt, zal dat bij de ander aanvallend gedrag oproepen. Indien ongewenst, kan defensief gedrag het beste worden weerstaan met aanpassend gedrag. Hierdoor wordt het initiatief bij de defensieve persoon gelegd en kan deze ‘de schuld’ niet afschuiven.

Leidingnemend

Een leidingnemend persoon is over het algemeen initiatiefrijk en vriendelijk. Hij of zij heeft oog voor de belangen van de ander en is tegelijkertijd doortastend. Leidingnemende personen zijn in de ogen van anderen vaak welbespraakt, hartelijk en joviaal. Andere typeringen die vaak van toepassing zijn; overtuigend, communicatief, aanwezig. In hun enthousiasme kunnen ze zich wel eens vergalopperen of te druk zijn. Uitlokken van gedrag: Als iemand zich leidingnemend opstelt, zeker als dit gedrag krachtig wordt ingezet, zal dat bij de ander aanpassend gedrag oproepen. Indien ongewenst, kan leidingnemend gedrag het beste worden weerstaan met aanvallend gedrag. Hierdoor wordt een leidinggevend persoon gedwongen zich defensief op te stellen.

Aanpassend

Een aanpassend persoon is over het algemeen volgzaam en vriendelijk. Ze vermijden ruzie, zijn georiënteerd op het belang van de ander en laten het initiatief vaak over aan de ander. Aanpassende personen zijn vaak zachtaardig, bescheiden en invoelend. Andere typeringen die vaak van toepassing zijn; warm, trouw, coöperatief. In hun volgzaamheid kunnen ze zich wel eens wegcijferen of zijn ze soms naïef. Uitlokken van gedrag: Als iemand zich aanpassend opstelt, zal dat bij de ander leidingnemend gedrag oproepen. Indien ongewenst, kan aanpassend gedrag het beste worden weerstaan met defensief gedrag. Hierdoor wordt een aanpassend persoon gedwongen het heft in handen te nemen.

Gedragsgroepen en leidinggeven?

Als jij je bewust bent dat mensen zich anders gedragen en je kan die verschillende gedragingen herkennen. Dan kan je daarop inspelen. Effectief leidinggeven begint met het herkennen van deze patronen bij jezelf en bij de leden van het team. Effectieve beïnvloeding vraagt er soms om gedragspatronen om te draaien. Dus om minder dominant te acteren of juist meer samen-gedrag te vertonen en daarmee het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden.

Gedrag komt voort uit de relatiewens die iemand heeft. 

  • Iemand met leidend gedrag heeft de wens  dat er naar hem/haar geluisterd wordt
  • Iemand die afhankelijk gedrag vertoont heeft de wens geholpen te worden

Kijk eens naar onderstaand plaatje en zie de vier gedragingen verder uitgewerkt naar subgedrag en relatiewens.

Zelftest: Roos van Leary

  • Ons gedrag heeft dus consequenties voor het gedrag van de ander. Met deze test kan je bepalen welke gedrag het meest op je van toepassing is en welk gedrag je daarmee oproept.
  • Kijk hier voor test waarin je kan nagaan hoe je zelf staat in de Roos van Leary. De test onderscheidt vier hoofdrollen: leidingnemend, aanpassend, defensief en aanvallend.
  • Hier vind je een uitgebreide professionele versie van een persoonlijkheidstest gebaseerd op de (wetenschappelijk onderbouwde) Big Five persoonlijkheidstheorie

OPDRACHT TOEVOEGEN